HONEYWELL

HONEYWELL
Histèresis:
Acréixer temps mínim de marxa fins a 5 minuts
Baixar frequència de cicles a 3